Timpanoplasti - Kulak Zarı ve Orta Kulak Ameliyatı

Timpanoplasti - Kulak Zarı ve Orta Kulak Ameliyatı

Timpanoplasti ameliyatı nedir?

Kulak zarı delinmeleri ve kronik orta kulak hastalıklarında uygulanan "Timpanoplasti" ameliyatı teknik olarak kulak zarı ve orta kulaktaki işitme sisteminin onarılması aynı zamanda orta kulaktaki ve kulak arkasındaki mastoid kemik içindeki iltihabın temizlenmesi işlemidir.

Timpanoplasti ameliyatı, kulak zarı delinmesi vakalarında ve kronik orta kulak rahatsızlıklarında uygulanmaktadır. En kısa haliyle açıklamak gerekirse timpanoplasti ameliyatında kulak zarı ile orta kulakta bulunan işitme sistemi onarılıp mevcutsa da iltihabın temizlenmesi işlemleri gerçekleştirilir.

Timpanoplasti ameliyatında, hastanın mevcutta bulunan problemlerine göre bir plan yapılır. Ameliyatlar, sadece mevcut olan tek bir hastalığa yönelik olup birden fazla hastalığın da çözülebildiği kombine ameliyatlar mevcuttur. Bu noktada doktor, hastayı muayene ettikten sonra hasta için en uygun ve sağlıklı olacak kararı verecektir.

 

Timpanoplasti ameliyatı nedir?

İstanbul Kulak zarı delinmeleri ve kronik orta kulak hastalıklarında uygulanan "Timpanoplasti" ameliyatı teknik olarak kulak zarı ve orta kulaktaki işitme sisteminin onarılması aynı zamanda orta kulaktaki ve kulak arkasındaki mastoid kemik içindeki iltihabın temizlenmesi işlemidir.

Ameliyat, mevcut hastalığın boyutlarına göre sadece kulak zarındaki deliğin onarılması (miringoplasti), zar onarımı ile birlikte orta kulaktaki ses iletimini sağlayan kemikçik sisteminin onarılması (timpanoplasti), mastoid kemik içine ilerlemiş iltihabın temizlenmesi (mastoidektomi) ya da bu ameliyatların kombinasyonu (timpanomastoidektomi) şeklinde yapılabilmektedir.

Timpanoplasti Ameliyatı Ne Zaman Yapılır?

İstanbul Kulak zarında delik olan ancak önemli bir işitme kaybı olmayan ve kulağa su kaçmadıkça akıntı olmayan hastalarda bu deliğin kapatılmasına yönelik yapılacak ameliyat genel olarak kulağı banyo ve yüzme sırasında sudan koruma gerekliliğini ortadan kaldırarak hastanın hayat kalitesini artırmaya ve zaman içinde oluşabilecek işitme kaybını önlemeye yönelik olmakta ve hastanın tercihi doğrultusunda yapılmaktadır.

Hastanın kulağını sudan korumasına ve burun ve sinüs bölgesinde kulak akıntısına neden olacak iltihap odağı bulunmamasına rağmen tekrarlayan kulak akıntıları izlenmesi halinde hem hayat kalitesini artırmak hem de işitme kaybının ilerlemesini veya iltihaba bağlı ciddi problemlerin oluşmasını önlemek amacı ile zardaki deliğin kapatılması gerekmektedir. Bu hastalarda aynı ameliyat sırasında hem zardaki delik kapatılmakta hem de sesi ileten küçük orta kulak kemikçiklerindeki problemlere müdahale edilmektedir.

Orta kulak ve mastoid kemik içerisinde kolesteatoma adı verilen ve kemiği eriterek ilerleyen iltihaplı dokunun saptanması durumunda mümkün olan en kısa zamanda ameliyat ile bu iltihabın temizlenmesi gerekir. Kolesteatomalı hastalarda işitme sisteminin korunması veya onarılması ikinci öncelikte olup asıl amaç yüz felci, iç kulak kaynaklı işitme kaybı ya da kafa içi komplikasyonların (menenjit, beyin apsesi vb) oluşmasına fırsat vermeden iltihabın temizlenmesidir.

Timpanoplasti Ameliyatı Tekniği;

  • Ameliyatın tekniğine karar verilirken hastalığın durumu, deliğin zar üzerindeki yeri, kulak kanalının yapısı, ameliyat sırasında kulak arkasındaki mastoid kemiğe müdahale yapılıp yapılmayacağı, cerrahın ve nihayet hastanın tercihleri etkili olmaktadır.
  • Ameliyat sırasında orta kulak ve mastoid kemikte, mikroskop altında birbirinden çok farklı cerrahi teknikler uygulanmasına karşın hasta ve yakınlarının ameliyata dair görebildikleri ciltteki kesi ile sınırlı olduğundan sıklıkla bu konuda sorular sorulmaktadır.
  • Timpanoplasti ameliyatı kulak kanalı içinden, kulak içinden ya da kulak arkasından yapılan kesiler yolu ile gerçekleştirilebilmektedir. Sadece zardaki ufak bir deliği onarmak için ek bir kesi olmadan kulak kanalı yoluyla ameliyat yapılabilirken zarın orta ve arka kısmındaki deliklerde kulak içinden, zarın ön kısmındaki deliklerde ve mastoid kemiğe mudahale gereken durumlarda kulak arkasından kesi yapılarak uygulanan yaklaşım tercih edilmektedir. Bu konuda asıl karar verdirici faktör ise ameliyatı yapacak cerrahın tercihidir.
  • Kulak zarının onarılmasında en sık kullanılan doku şakak adalesinin kılıfıdır. Bu doku cerrahi sahaya yakın olduğundan ameliyat sırasında kolayca temin edilebilmektedir. Kulak kanalı önündeki kıkırdağın zarı ya da hazır materyaller (uygun işlemlerden geçirilmiş, steril beyin zarı parçaları gibi materyaller) de kullanılabilmektedir. Son yıllarda özellikle büyük deliklerde kulak kanalı önündeki kıkırdaktan elde edilen ince kıkırdak şeritler kullanılarak yapılan onarım (kıkırdak timpanoplasti) hem uygulama kolaylığı hem de sonuçların başarısı nedeni ile giderek daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır.
  • İşitmeyi ileten kemikçiklerdeki hasar nedeni ile sesin iletimini sağlamaya yönelik bir onarım yapılması gerektiğinde çeşitli materyallerden yapılmış protezler, kulak kanalı önündeki kıkırdaktan elde edilen parçalar, orta kulak kemikçiklerinin kendisi gibi pek çok farklı malzeme pozisyon ve şekil verilerek kullanılabilmektedir.

Timpanoplasti Ameliyatı sonrası

Hastalar genellikle ameliyat sonrası birinci günde pansumanları yapılarak hastaneden taburcu olabilmektedirler.

Mastoid kemikte müdahale yapılmayan ameliyatlarda genellikle 10-14 gün sonunda kulak içindeki özel süngerler temizlenmekte ve hastaların kulaklarını sudan korumaları ve ameliyat bölgesindeki enfeksiyon ve reaksiyonları önlemek amacı ile antibiyotik ve kortizon içeren kulak damlaları kullanmaları önerilmektedir. Bu gurupta iyileşme 3-4 hafta içinde tamamlanmaktadır. Genel olarak ilk ay içinde gribal enfeksiyonlardan, darbelerden korunmak, uçak seyahati yapmamak gerekir. Bu hastalarda ameliyatın teknik ve fonksiyonel başarı oranı patolojinin boyutuna ve ameliyat öncesi işitme seviyesine bağlı olmak kaydı ile genellikle oldukça iyi olmaktadır.

Ameliyat sırasında mastoid kemiğe müdahale yapılan hastalarda ise yapılan cerrahinin tipine göre değişen sürelerde çeşitli pansumanlar yapılması gerekmektedir. Bu gurupta iyileşme daha uzun sürmektedir. Bu hastalarda gerçekleşen işitme kazancı genellikle diğer guruba kıyasla daha az olmaktadır.

Özellikle kolesteatomanın yüz siniri ve iç kulak komşuluğunda yerleşmiş olması durumunda sinire ve işitmeye zarar vermemek için bu bölgelerde kemik kazınamamakta ve geride hücresel düzeyde hastalık kalabilmektedir.

Bu durumdaki hastalarda kolesteatomanın tekrarlama riski yüksek olduğundan ameliyat sonrasında düzeli aralıklarla kontrol muayeneleri yapılmalıdır. Bu guruptaki hastalarda işitme iletim sisteminin onarılmasına yönelik müdahaleler, kolesteatoma küçük odaklar halinde tekrarladığında ya da 6-12 ay sonra yapılacak ikinci bakış kontrol ameliyatında yapılabilmektedir.

Sonuç olarak timpanoplasti ameliyatları için her hastaya uyacak standart bir yaklaşım bulunmamaktadır. Ameliyat sırasında kullanılacak cerrahi teknik ve uygulamaların seçiminde, özellikle kolesteatomalı vakalarda olmak üzere, çoğu zaman hastalığın ve hastanın özellikleri, cerrahi sırasında saptanan faktörler ve cerrahın deneyimleri etkili olmaktadır.

Timpanoplasti - Kulak Zarı ve Orta Kulak Ameliyatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Timpanoplasti ameliyatı ne zaman yapılmalıdır?

Komplike olmayan kulak zarı ve orta kulak ameliyatlarının genellikle 12-14 yaş aralığında yapılması önerilmektedir. Fakat bazı durumlarda ameliyatın aciliyeti söz konusu olabilir, bu gibi durumlarda daha erken yaşlarda ameliyat gerçekleştirilebilir.

Kulak zarı ameliyatı sonrasında nelere dikkat edilmelidir?

Timpanoplasti ameliyatı sonrasında geçirilecek ilk birkaç ay, gribal enfeksiyon hastalıklarından korunmak gerekir. Ameliyat edilen bölgenin darbe ya da hasar almamasına çok özen gösterilmelidir. Ayrıca kulağa su kaçmamasına ve 5-6 ay gibi bir süre boyunca basınç değişimi yaratacağı gerekçesiyle hava yolu ulaşımından kaçınılmasına dikkat edilmelidir.

Timpanoplasti ameliyatında kesi nereden atılır?

Timpanoplasti ameliyatı kulak kanalı içinden, kulak içinden ya da kulak arkasından yapılan kesiler yolu ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu konuda önemli olan ameliyatı gerçekleştirecek cerrahın tercihidir.

Timpanoplasti ameliyatı sonrası kaç gün hastanede yatarım?

Hastalar genellikle ameliyat sonrası birinci günde pansumanları yapılarak hastaneden taburcu olabilmektedirler.

Timpanoplasti ameliyatı kaç saat sürer?

Ameliyat genel anestezi altında, 1-3 saat aralığında gerçekleştirilir.

Normal bir kulak kaç db duymaktadır?

0-25 db aralığındaki değerler, normal işitme olarak kategori edilmektedir.

İşitme kaybı ameliyatla düzelir mi?

İşitme kaybının düzeyine göre hekim tarafından en uygun tedavi yöntemi belirlenmektedir. Vakaya göre medikal ya da cerrahi yoldan tedavisi mümkündür.

Bir kulağı hiç duymayan yüzde kaç rapor alır?

Kişinin sadece tek kulağı duymuyorsa %12 oranında engel raporu alınır.

Kulak ameliyatı sonrası nasıl yatılmalı?

Ameliyat sonrası ilk haftada hastanın, başı yukarıda kalacak pozisyonda yatması tavsiye edilir. Ayrıca 2-3 yastık da kullanılabilir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

iplante-edilen-isitme-cihazlari

İstanbul Kulak yolu problemleri veya diğer nedenlerle işitme cihazı kullanamayan, işitme cihazından yeterli yarar sağlayamayan,işitme cihazı ile birlikte gözlük kullanan,konuşmayı ayırdetmekte cihaz ile başarılı olamayan hastalarda kullanılan bir yöntemdir.Bu yöntem ile işitmeyi sağlayacak cihaz,bir…Devamını oku...