Görünmeyen İşitme Cihazları

İşitme insan hayatının temel bir parçasıdır. Dünya nüfüsunun %10 unda işitme şikayetleri olduğu tahmin edilmekte olup bu durum tedavi edilmeyen kişilerde sosyal olarak yalnızlaşmanın yanı sıra psikolojik hastalıklara yatkınlık, depresyon, anksiete ya da paranoya gibi problemlere yol açabilmektedir. İşitme kayıpları aynı zamanda hem etkilenen birey hem de toplum için bilgi, iletişim ve ekonomik güç kaybı anlamına gelmektedir.

İşitme insan hayatının temel bir parçasıdır. Dünya nüfüsunun %10 unda işitme şikayetleri olduğu tahmin edilmekte olup bu durum tedavi edilmeyen kişilerde sosyal olarak yalnızlaşmanın yanı sıra psikolojik hastalıklara yatkınlık, depresyon, anksiete ya da paranoya gibi problemlere yol açabilmektedir. İşitme kayıpları aynı zamanda hem etkilenen birey hem de toplum için bilgi, iletişim ve ekonomik güç kaybı anlamına gelmektedir.

Sinir tipi işitme kayıplarında uygulanan ve kulağın doğal yapılarını mikrofon olarak kullanan Envoy Esteem Sistemi yegane tüm parçaları vücuda yerleştirilebilen işitme cihazıdır. Cerrahi olarak yerleştirilen bu cihaz işitme kaybını düzeltmekte ve hastanın hayat kalitesini artırmaktadır.

Gorunmeyen işitme cihazı

Nasıl işitiyoruz?

 • Kaynağından çıkan ses dalgaları havada her yöne dağılarak hareket ederek kulağımıza ulaşır. İşitmenin oluşmasında kulağımızın her parçasının rolü vardır
 • Kulak kepçesi havadaki ses dalgalarını toplayarak kulak kanalına yönlendirir
 • Dış kulak kanalı bu ses dalgalarının işitme için önemli olan belli frekanslarını güçlendirerek kanalın sonundaki zara ulaştırır
 • Kulak zarına çarpan ses dalgaları zarı titreştirirler
 • Orta kulakta bulunan üç küçük işitme kemikçiği (çekiç, örs ve üzengi ya da malleus, inkus ve stapes) kulak zarından gelen titreşimleri güçlendirerek iç kulakla orta kulak arasına yer alan oval pencereye iletirler,
 • Oval pencere zarı titreşimi iç kulak sıvısına aktarır, böylece titreşim bu sıvıya temas eden işitme hücrelerine ulaşır. İşitme hücreleri hareket enerjisini elektrik sinyallerine çevirerek işitme sinirine aktarırlar
 • İşitme siniri elektrik sinyallerini ses olarak algılanmak üzere beyindeki işitme merkezine iletir.

İşitme Kaybı

 • İşitme kaybı, yaşlanma, genetik yatkınlık, yüksek sese uzun süre maruz kalma, dolaşım bozuklukları, travmalar ya da kulağı etkileyen çeşitli hastalıklara bağlı olarak oluşabilir. İşitme kaybının farklı tipleri vardır;

Sinir tipi işitme kaybı;

İç kulaktaki işitme hücreleri ya da işitme organındaki (koklea) problemlere bağlı olarak oluşan kayıplardır. Ses dalgalarının elektrik sinyallerine dönüştürülmesinde problem vardır.

İletim tipi işitme kaybı

Ses dalgalarının dış kulak kanalından başlayarak oval pencere yolu ile iç kulağa iletilmesine kadar devam eden süreçteki problemlere bağlı olarak izlenir. Kulak zarı delinmeleri, orta kulak iltihapları ya da orta kulak kemikçiklerini etkileyen problemler iletim tipi işitme kaybına neden olurlar.

Mikst (Karma) işitme kaybı;

Sinir tipi ve iletim tipi kayıpların birlikte olduğu durumlardır

-Gorunmeyen işitme cihazı

 • Normal İşitme Hücresi

-Gorunmeyen işitme cihazı

 • Hasarlı İşitme Hücresi

Esteem İmplant İşitmeyi Nasıl Sağlıyor?

Esteem İmplant orta ya da ileri derecede sinir tipi işitme kaybı olan erişkin hastalarda işitmeyi sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Orta kulağa ameliyat ile yerleştirilen bu teknolojik cihaz sensor ve driver adı verilen iki küçük çevirici, ses işlemcisi ve dışarıdan kullanılan programcı ünitelerinden oluşmaktadır.

-Gorunmeyen işitme cihazı

 • Sensor

-Gorunmeyen işitme cihazı

 • Ses İşlemcisi

-Gorunmeyen işitme cihazı

 • Driver

-Gorunmeyen işitme cihazı

 • Programcı

Esteem implant milyonlarca kalp pili ve implantta kullanılan güvenilirliği kanıtlanmış malzemelerden üretilmiş olup bütün parçaları orta kulağa yerleştirildiği için dışarıdan görülebilen hiçbir kısmı yoktur. Esteem mevcut kulak zarını doğal bir mikrofon olarak kullanır ve kulak kanalından gelen sinyalleri sensor parçası vasıtasıyla toplar. Sesin alınmasında normal anatomik yapıların kullanılması, sesleri mikrofon ile toplayan standart işitme cihazlarında algılanan arka plan seslerini, rahatsızlık veren sesleri ve ses kalitesindeki bozulmaları önlemektedir.

Gorunmeyen işitme cihazı

Sensör parçası işitme kemikçiklerinden inkusa bağlanarak kulak zarından gelen titreşimleri algılar ve elektrik sinyaline çevirir. Bu sinyaller cihazın pilini de barındıran ses işlemcisine aktarılır. Hastanın işitme ihtiyacına göre programlanan ses işlemcisi gelen sinyalleri filtreleyip güçlendirerek driver parçasına aktarır. Orta kulaktaki üzengi (stapes) kemikçiğine bağlı olan driver parçası ses işlemcisinden gelen elektrik sinyallerini mekanik titreşimlere dönüştürerek üzengi kemikçiği yolu ile iç kulağa iletir.

Kişisel programcı ünitesi uzaktan kumanda şeklinde çalışarak Esteem'in açılıp kapatılmasını, ses şiddetinin ayarlanmasını ve kalabalık gürültülü ortamlarda, telefonda ya da evde kullanılmaya yönelik programlar arasında seçim yapılmasını sağlar.Esteem'in amacı doğal vücut anatominizi kullanarak işitme kabiliyetinizi artırmak ve hayat kalitenize olumlu katkıda bulunmaktır.

Esteem'in Yerleştirilmesi

İstanbul Esteem için uygulanan cerrahi standart kulak ameliyatı ile benzerdir. Kulak arkasından bir kesi yapılarak orta kulağa ulaşılır, sensör ve driver parçalarının uçları orta kulağa doğru uzatılarak sırası ile inkus ve stapes kemikçiklerine tutturulur. Ses işlemci ise kafatası kemiğinde oluşturulan yuvaya yerleştirilir. Esteem ameliyattan yaklaşık 8 hafta sonra aktive edilerek işitme fonksiyonu başlatılır. Bu süreçte aktivasyon yapılana kadar ameliyatlı kulakta işitme olmamaktadır. Cihazın ne zaman aktive edileceğine ameliyatı yapan doktorunuz karar verecektir. Ameliyat ile yerleştirilen Esteem dışarıdan fark edilmez ve normal fizik aktivitelerden, duş banyo ya da yüzmeden etkilenmez.

Ameliyattan Beklentiler

Bütün ameliyatlarda belli riskler olmakla beraber Esteem yerleştirilme ameliyatı tehlikeli bir işlem değildir ve cerrahi riskler en aza indirgenmiştir. Hastanede yatış süresi çok kısadır. Ameliyat sonrası ağrı ise oldukça önemsiz düzeyde olmaktadır. Saçlı deri içinde saklanan yara izi neredeyse fark edilmeyecek şekilde iyileşmektedir.

İstanbul Esteem İmplant Uygulaması için Uygun Olan ve Olmayan Durumlar

Esteem'in şu kriterleri taşıyan hastalarda uygulanması tavsiye edilmektedir

 • 18 Yaş ve üzeri
 • Stabil yani ilerlemeyen sinir tipi işitme kaybı
 • Odyolojik olarak uygun aralığa düşen orta ya da şiddetli sinir tipi işitme kaybı
 • İletim tipi işitme kaybı olan hastaların KBB uzmanı tarafından özel olarak değerlendirilmesi gerekir
 • 40% ve daha iyi düzeyde işitme ayırt etme skoru
 • Normal Östaki tüpü fonksiyonu
 • Normal kulak zarı
 • Normal orta kulak anatomisi
 • Kulak tomografisi ile hastanın anatomik yapısının Esteem parçalarının sığabileceği boyutlarda olduğunun tespit edilmesi

Esteem uygulanmaması gereken durumlar

 • Ergenlik sonrasında oluşan kronik orta kulak enfeksiyonları ve iç kulak hastalıkları hikayesi
 • Dış kulak yolunda egzema ya da kronik iltihap hikayesi
 • Kolesteatoma ya da tahribata neden olabilen orta kulak iltihapları
 • İşitme sinirinin hastalıkları
 • İşlem öncesinde hastanın psikolojik, gelişimsel ve duygusal özelliklerinin bu ameliyat için uygun olmadığına karar vermesi
 • İleri derecede rahatsızlık veren ve tedavi gerektiren kulak çınlaması şikayeti
 • Keloid adı verilen yara iyileşme patolojisinin varlığı
 • Silikon, poliüretan, çelik, titanyum ya da altına aşırı duyarlılık
 • İyileşme sürecini olumsuz etkileyebilecek tıbbi durumlar ya da devam eden tedavilerin varlığı
 • Ameliyat Sonrası ile İlgili Bilgiler
 • Fiziksel aktiviteler ve Spor

Doktorunuz onay verdiğinde Esteem uygulamasından önce yapmakta olduğunuz aktivitelerin çoğuna tekrar başlayabilirsiniz. Genel olarak kafaya şiddetli darbe gelme riski olan aktivitelerden kaçınılmalıdır. 10 Metreden derin dalışlar yapmak cihazınıza zarar verebilir. Diğer aktiviteler için ameliyatı yapan doktorunuza danışmaın uygun olacaktır. İmplantın bulunduğu bölgeye fiziksel travma ya da bası uygulanması cihazın hasar görmesineneden olabilir.

-Seyahat

 • Esteem hava alanlarında güvenlik alarmlarını çalıştırabilir, bu durumda Esteem tanıtım kartınızı güvenlik görevlilerine göstermeniz gerekir. Metal dedektörleri işitmede geçici aksamaya neden olabilirler ancak cihaz uzaklaşınca işitme normale dönecektir.

-Elektrikli ve Elektronik Cihazlar

 • Esteem evde kullanılan elektrikli ve elektronik aletlerden etkilenmeyecek şekilde üretilmiştir. Bazı ev ya da ofis cihazları Esteem'e yakın pozisyonda çalıştıklarında işitmeyi etkileyebilirler ancak cihazdan uzaklaşınca işitme normale dönecektir. Cep telefonlerı ile %10 oranında olumsuz etkileşim rapor edilmiştir.

-Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)

 • Bugün için Esteem MR ile uyumlu değildir ve MR cihazına girilmesi Esteem'i bozabilir.
 • Giyisiler ve Koruyucu Aksesuarlar
 • Kasklar implantın bulunduğu bölgeye fiziksel baskı uygulamadıkları sürece sorun oluşturmazlar.

Ek Önlemler

Herhangi bir tıbbi tedavi ya da tanısal işleme maruz kalacağınız zaman doktorunuza Esteem implantınız olduğunu söylemeniz gerekir. Esteem'in PET, ultrason, diatermi, radyoterapi, defibrilasyon, radyofrekans işlemleri, TENS tedavileri ve diğer elektronik tedavilerle uyumluluğu test edilmemiştir. Bu tedavilerden birisi planlandığında doktorunuzun Envoy Medikal yetkililerinden bilgi alması uygun olacaktır.

 • Yüksek voltaj yakınında çalışıyorsanız bu durumu doktorunuza bildirmeniz gerekir
 • Sigara içen kişilerin ameliyat sonrası iyileşmenin olumsuz etkileneceğini bilmesi gerekir.
 • Şeker hastalığı olan kişilerin cerrahiye sonrası izlenebilecek problemler hakkında bilgilendirilmeleri gerekir.
 • Esteem implantı ameliyatında %5 oranında revizyon yani cihazın verimini artırmaya yönelik ikinci bir ameliyat ya da müdahale gerekliliği ihtimali mevcuttur.

Esteem® Pil Ömrü

Esteem pil ömrü cihazın gün içinde açık kaldığı süre, gün içinde sese maruz kalınan süre ve ses düzeyine bağlı olarak değişir. Esteem kişisel programcı ile bekleme moduna alınmadığı sürece açık kalır. Hastaların cihazı sürekli açık tutuma şansı vardır, uykuda ya da duşta kapatılması gerekmez. Esteem açık olduğu sürece ortalama düzeyde sese maruz kalındığı göz önüne alınarak pil ömrü hesaplamaları yapılmıştır, buna göre;

 • 4.5 Yıl – 7 Gün 24 saat açık
 • 6.5 yıl – 7 Gün, günde 16 saat açık
 • 9 yıl – 7 Gün, günde 8 saat açık

Bunlar da İlginizi Çekebilir

kulak-tupu-ventilasyon-tupu

Kulak tüpü – ventilasyon tüpü nedir? Kulak tüpleri, kulak zarına cerrahi olarak yerleştirilmekte olan ve genelde plastik ya da metalden yapılmış küçük, içi boş silindirdir. Burada kulak borusu, orta kulağı havalandıran ve kulak zarı arkasında sıvı birikmesini önlemekte olan bir hava yolu yaratmaktad…Devamını oku...

orta-kulak-ameliyati-nasil-yapilir

Orta Kulak Ameliyatı Ne Kadar Sürer? İstanbul orta kulak ameliyatı hastanın genel sağlık durumuna ve uygulanacak işlemlerin bütününe göre değişken sürelerde tamamlanabilmektedir. Orta kulak ameliyatı ortama 2 – 3 saat sürmektedir. Orta Kulak Ameliyatı Sonrası Riskler Nelerdir? Orta kulak am…Devamını oku...