Gırtlak Kanseri

Gırtlak kanseri seste kısılma ve bu kısılmada  artma giderek şeklinde kendini göstermektedir.Tüm tümörlerde olduğu gibi  gırtlak kanserlerinde  de erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır. Erken tanı ile gırtlağın büyük kısmının korunması  da mümkün olabilmektedir.

Erken evre gırtlak kanserlerinde lazer ile yapılan bölgesel çıkartmalar, sesi kısmen koruyabildiği gibi uygun seçilmiş durumlarda hastalıkta tam kür sağlayabilmektedir.

Geç kalındığında ise gırtlağın tümünün alınması gerekmekte, boyundaki lenf bezlerinin temizlenmesi ve diğer birtakım ek tedavilere ihtiyaç duyulmakta, metastaz problemi bazen tedaviyi imkansızlaştırmaktadır.